نقش گمرک در تسهیل تجارت

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]

گمرك جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت جايگاه خود در نظام اقتصادي كشور نهايت تلاش خود را در جهت كمك به تحقق اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور ، از طريق ايجاد تسهيلات مناسب در چارچوب قوانين و مقررات ، حذف تشريفات زائد ، افزايش كيفيت خدمات گمركي و بطور كلي ارتقاء كارآئي نظام گمركي و بازرگاني كشور ، معطوف نموده است.

تشويق‌ صادرات‌ و توليد جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ كشور و تحصيل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ ديگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادي‌ گمرك‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ با اعطاء امتيازات‌ ويژه‌ و كمكهاي‌ مادي‌ دولت‌ به‌ صادركنندگان‌ و يا اعمال‌ سياستهاي‌ گمركي‌ به‌ صورت‌ حمايت‌ از صنايع‌ توليدات‌ داخلي‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نيل‌ به‌ هدف‌ اقتصادي‌ آن‌ از طريق‌ گمرك‌ اعمال‌ و اجرا شود.

جريانات‌ سياسي‌ بين‌ كشورها يا در سطح‌ بين‌ المللي‌، به‌ طور مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ در روابط‌ بازرگاني‌ و ساير امور بين‌ كشورها حسب‌ مورد تأثير مثبت‌ يا منفي‌ خواهد گذاشت‌.
حسن‌ روابط‌ بين‌ دو كشور، وجود عقايد مشترك‌ ايدئولوژي‌ و مناسبات‌ سياسي‌ خاص‌ بين‌ كشورها، به‌ طور قطع‌ زمينه‌اي‌ مساعد جهت‌ توسعه‌ مبادله‌ و اختصاص‌ حجم‌ بيشتري‌ از سفارشات‌ و خريدهاي‌ خارجي‌ بين‌ آنها را فراهم‌ و موجب‌ مي‌گردد. وجود رشته‌هاي‌ وابستگي‌ و نفوذ قدرتهاي‌ بزرگ‌ در اداره‌ يك‌ كشور نيز در پاره‌اي‌ موارد موجب‌ خواهد شد كه‌ الزاماً امر مبادله‌ با كشور يا كشورهاي‌ ديگر يا كشورهاي‌ خاصي‌ در بعضي‌ موارد با تعيين‌ نوع‌ كالاهاي‌ مورد مبادله‌ توسعه‌ و يا برعكس‌ محدود و يا كاملاً قطع‌ گردد.

چارچوب استانداردها براي امنيت و تسهيل جهاني

اصول و اهداف چارچوب استانداردها:

- ايجاد استانداردهايي براي امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني براي افزايش اطمينان و قابليت پيش‏بيني،
- فراهم كردن زمينه مديريت يكپارچه زنجيره تجاري براي تمام روش هاي حمل،
- ارتقاء جايگاه، وظايف و قابليت هاي گمرك جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصت‏هاي موجود در قرن 21،
- افزايش همكاري بين گمركات اعضاء براي بهبود قابليت كشف محموله هاي پرخطر،
- افزايش همكاري گمرك با بخش تجاري،
- تسريع جابجائي كالا در يك زنجيره امن.
چهارعنصـر مهم چارچوب WCO :

- اين چارچوب الزامات در مورد اطلاعات الكترونيكي قبل از عزيمت و قبل از ورود كالا به مقصد و قبل از ترانزيت را هماهنگ مي كند،
- كشورهايي كه به اين چارچوب مي پيوندند بايستي يك رويه مديريت ريسك منسجم براي برخورد با تهديدهاي امنيتي اتخاذ نمايند،
- اين چارچوب كشور صادر كننده را ملزم مي كند كه برحسب درخواست معقول كشور واردكننده، اقدامات بازرسي محموله صادراتي با استفاده از تجهيزات غير مزاحم نظير دستگاههاي اشعه ايكس و دستگاههاي كشف تشعشع انجام دهد،
- اين چارچوب براي گمركات مزاياي حداقل استانداردهاي امنيتي قابل ارائه به تجارت را مشخص مي كند.
چارچوب استانداردها به طور كلي داراي دو ركن است:

اين چارچوب براساس چهارعنصر فوق الذكر داراي دو ركن مي باشد، اولي هماهنگي هاي شبكه اي گمرك به گمرك و دومي همكاريهاي گمرك با بخش خصوصي

مزاياي چارچوب استانداردها:

گسترش تجارت بين الملل، اطمينان از امنيت بهتر در مقابل تروريسم، افزايش مشاركت گمرك و بخشي خصوصي در اقتصاد ملي و رفاه اجتماعي، افزايش قابليت كشف محموله هاي پرخطر، افزايش اثربخشي گمركات و در نتيجه تسريع در ترخيص.
به طور كلي اين چارچوب براي دولت ها، مردم، گمركات و تجارت سودمند خواهد بود.


استانداردهاي ركن اول :

استاندارد 1: مديريت زنجيره تجارت يكپارچه،
استاندارد 2: قدرت و اختيار بازرسي محموله،
استاندارد3 : تكنولوژي مدرن تجهيزات بازرسي،
استاندارد4 : سيستم هاي مديريت ريسك،
استاندارد5 : شناسايي محموله ها و كانتينرهاي پرخطر براساس اطلاعات پردازش شده تاكتيكي ،
استاندارد6 : اطلاعات الكترونيكي قبل از ورود،
استاندارد7 : هدف گذاري و ارتباطات،
استاندارد8 : معيارهاي اجرائي ( گزارشات آماري در مورد بازرسي ها).
استاندارد9 : ارزيابي هاي امنيتي بندر با همكاري ساير سازمان ها،
استاندارد10: درستكاري،
استاندارد11 : بازرسي كانتينرها قبل از صدور برحسب درخواست كشور واردكننده.
ركن دوم: گمرك – تجارت

استانداردهاي ركن دوم :
استاندارد1 : همكاري گمرك با عاملان اقتصادي معتبر (Authorized Economic Operators) ،
استاندارد2 : امنيت، از طريق تركيب اقدامات امنيتي از پيش تعيين شده با عمليات تجاري توسط عاملان اقتصادي معتبر،
استاندارد3 : مزايا: گمرك به همراه نمايندگان بخش تجارت فرآيندهاي اعتبارسازي يا رويه هاي تأييد كيفيت را ايجاد و انگيزه هاي لازم را به عاملان اقتصادي معتبر (AEO) فراهم مي كند و سيستم هاي امنيتي صحيح براي تجار سودمند خواهد بود،
استاندارد4 : تكنولوژي جديد باعث تسهيل تجارت خواهد شد،
استاندارد5 : ارتباطات، به منظور به روز رساني برنامه هاي همكاري گمرك و تجارت،
استاندارد6 : تسهيل سازي.
استاندارد 1 شامل :
الف- اقدامات كنترلي عمومي نظير كنترل گمركي، ارزيابي ريسك، كنترل در مبدأ، پلمپ و شماره مرجع واحد محموله (UCR)،
ب- ارائه اطلاعات از جمله اظهارنامه كالاي صادراتي، اظهارنامه محموله، اظهارنامه كالاي وارداتي، تبادل اطلاعات براي محموله هاي پرخطر، اعلان اجازه بارگيري و تخليه، تعيين محدود زماني براي ارائه اظهارنامه ها طبق قوانين ملي، مدل داده هاي WCO و تك پنجره،
ج- زنجيره تجاري معتبر شامل عاملان اقتصادي معتبر(Authorized Economic Operators).
استاندارد2 : قدرت و اختيار بازرسي محموله قبل از ورود، هنگام خروج و نيز ترانزيت.
استاندارد3 : تكنولوژي مدرن بازرسي محموله و كانتينر.
استاندارد4 : سيستم هاي مديريت ريسك از جمله سيستم هاي خودكار انتخاب مسير و اطلاعات پردازش شده.
استاندارد 5 : شناسايي محموله ها و كانتينرهاي پرخطر.
استاندارد6 : اطلاعات الكترونيكي قبل از ورود، كه مبتني بر نياز براي كامپيوتري كردن سيستم ها، دستورالعمل هايICT‏‏ كنوانسيون كيوتو, دسترسي گمرك به سيستم هاي بازرگاني تجار، استانداردهاي تبادل الكترونيكي اطلاعات، مدل داده هاي WCO، امنيت ICT، امضاي الكترونيكي، ظرفيت سازي و حفاظت داده ها مي باشد.

* Integrated Supply Chain Management Guidelines.
استاندارد7 : ارتباطات و هدف گذاري مشترك با گمركات ديگر كشورها.
مفهوم اين استاندارد درواقع ايجاد سيستم هاي كنترل دوجانبه مي باشد و مبتني بر استراتژي اطلاعات پردازش شده و اطلاعات جهاني WCO ، سند استانداردشده ارزيابي ريسك WCO، سند عمومي شاخص پرخطر، فاكتورهاي نقض مالكيت فكري و ملاحظات قانوني مي باشد.

استاندارد8 : معيارهاي اجرائي، كه براساس گزارشات آماري خصوصاً در مورد زمان ترخيص، براي ارزشيابي تأثير و اثربخشي اجراي استانداردهاي چارچوب مي باشد.
استاندارد9 : ارزيابي هاي امنيتي بندر، با همكاري ساير سازمان هاي مرتبط.
استاندارد10 : درستكاري در گمرك براساس بيانيه تجديد نظرشده آروشا و آموزش پرسنل گمرك و ساير سازمان هاي مرتبط.
استاندارد11 : بازرسي امنيتي قبل از خروج كالا كه بايستي طبق ملاحظات قانوني و نيز حسب درخواست كشور واردكننده باشد.

استاندارد2 : امنيت

عاملان اقتصادي معتبر اقدامات لازم براي پيشگيري از دسترسي غيرمجاز به محيط و ساختمان، ساير امكانات و انبار و محموله هاي خود بعمل خواهند آورد. لذا لازم است كنترل هاي كافي در مورد پرسنل، بازديد كنندگان، مشتريان و اطلاعات تجاري خود توسط قفل ها، كارت هاي رمزي، كلمات رمز و آموزش هاي لازم براي پرسنل داشته باشند.

استاندارد3 : مزايا

گمرك با همكاري بخش تجارت فرآيندهاي اعتبارسازي يا رويه هاي تأييد كيفيت را ايجاد و انگيزه‏هاي لازم را به عاملان اقتصادي معتبر فراهم مي كند. اين فرآيندها براي سرمايه گذاري هاي تجار و نيز گمرك سودمند خواهند بود.

استاندارد4 : تكنولوژي

استفاده از تكنولوژي مدرن، امنيت و صحت كانتينر و محموله را افزايش مي دهد.
عاملان اقتصادي معتبر بايستي الزامات موافقت نامه هاي بين المللي از جمله كنوانسيون 1972 كانتينرهاي گمركي و كنوانسيون TIR را رعايت كنند و بجاي پلمپ هاي مكانيكي از پلمپ هاي پيشرفته استفاده و هر گونه مداخله غيرمجاز را گزارش نمايند.
گمرك و AEO در مورد استفاده از پيشرفتهاي تكنولوژي بويژه در مورد امنيت كانتينر و پلمپ ها بايستي تبادل نظر داشته باشند.

استاندارد 5 : ارتباطات

گمرك به صورت منظم برنامه هاي همكاري با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنيت به روز خواهد كرد. گمرك بايد رويه هاي مشاوره اي با AEO ايجاد و همچنين شمار تلفن هايي براي تماس هاي ضروري در ارتباط با تخلفات و موارد مشكوك در اختيار AEO خواهد گذاشت.

استاندارد6 : تسهيل سازي

گمرك براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت بين الملل در هنگام صدور يا ترانزيت كالا از قلمرو خود با AEO همكاري و نظرات آنها را در مورد ارتقاء سطح امنيت و تسهيل سازي جويا خواهد شد .
...
نویسنده : ایمان اصلاحی بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1396 ساعت: 3:52