تفاوت وبلاگ و طراحی سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لی... با عنوان : تفاوت وبلاگ و طراحی سایت بخوانید :
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] |[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]| [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]| [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]در [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] تفاوت های بنیانی میان [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] وجود دارد. مهمترین موارد این تفاوت ها در زیر به صورت خلاصه بیان شده است:

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] به صورت دروازه ورود به یک بانک اطلاعاتی تعریف شده است، یعنی بر خلاف [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ما را به [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ها یا [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] های دیگر راهنمایی می کند وتنها یک راهنما است و معمولا فرآیند [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]بروروی آنها متفاوت است. برای همین است که در بعضی از موارد می گوییم. (Internet Yellow Pagesصفحات زرد اینترنتی) به پورتالها در حالی که [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] می تواند حاوی مقادیر زیادی فایل باشد که فقط بر روی همان
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]قابل دسترسی است اما ممکن است،[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ویک [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] برای جستجو و مدیریت داده ها از امکاناتی مشابه استفاده نمایند.
در
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] سعی بر این است [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] معمولا"حاوی مطالبی که جنبه اطلاعات عمومی دارد،باشد. مطالبی جمع آوری شده از منابع مختلف که معمولا" دارای پراکندگی فراوانی هستند.
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید][فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]

اما مطالب موجود در یک [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]، اولا" از منابع محدودتری تهیه می شوند و ثانیا پراکندگی زیادی ندارند و تخصصی تر هستند.
- [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] به عنوان یک سیستم کاربر محورتعریف می شود،به این معنی که تمام امکانات [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] به گونه ای پیش بینی شده که جوابگوی نیازهای کاربران در [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] کاری متفاوت باشد.
یکی از مهمترین تفاوت های بین [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] جنبه ی اقتصادی آن است. در
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] و [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] اکثر [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ها صرفا"برای کسب درآمد ساخته شده اند و بیشتردرآمد های خود را از طریق تبلیغات کسب می نمایند و لذا نیاز به [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]بیشتری دارند.
...
نویسنده : ایمان اصلاحی بازدید : 2 تاريخ : شنبه 16 دی 1396 ساعت: 23:03